Hälsokontroll

Hagakliniken erbjuder allmänna hälsokontroller för privatpersoner och företag. En hälsoundersökning är riktad till den person som känner sig frisk, men som vill ha en medicinsk kontroll av olika riskfaktorer som är kopplade till hälsan.

Ibland är det svårt att identifiera ohälsa. Ofta kommer den utan förvarning. Det är därför värdefullt att identifiera upptäcka riskfaktorerna som är kopplade till hälsan.

Men också om ohälsa redan är ett faktum. När man inte mår bra vill man hitta orsaken till problemet och åtgärda det så snart som möjligt. Man vill slippa vårdköer och långa sjukskrivningar. Att snabbt få kontakt med en läkare som tar sig tid att bilda sig en helhetssyn kring sjukdomsbilden, kan då vara ovärderligt.

Vår ambition är därför att ge dig som vill investera i din framtida hälsa en snabbt och effektiv hälsokontroll. Genom ett enkelt blodprov och funktionstester undersöker vi grundläggande hälsoindikatorer.

Så här går våran hälsokontroll

Hälsokontrollen från Hagakliniken grundar sig på två besök hos oss.

På det första besöket fyller ni in er hälsodeklaration och tar prover och tester hos sjuksköterska. Kom ihåg att inte äta eller dricka efter midnatt innan provtillfället. Kaffe, te och vatten är dock tillåtet, men utan mjölk eller socker.

På det andra besöket träffar ni en av våra läkare. Ni kommer få gå igenom provsvaren och hälsodeklarationen för att identifiera riskfaktorer och får en bedömning av ditt aktuella hälsotillstånd.

Följande analyser görs på Hagakliniken:

 • Blodprover
  • Levervärden: ASAT, ALAT, LD, GT, ALP, Bilirubin
  • Njurvärden: Kreatinin
  • Elektrolyter: Natrium, Kalium, Calcium, Urat, Albumin
  • Blodfetter: Kolesterol, HDL, LDL , Triglycerider
  • Blodstatus
  • Fasteblodsocker: S-Glukos
  • Järn
 • Urinsticka
 • Längd, vikt, midjemått och BMI
 • Blodtryck och puls
 • EKG

Följande analyser ingår inte men rekomenderas att köpas till

 • Funktionsundersökning (spirometri & synundersökning), hörseltest kan köpas till för 250kr
 • Blodprover som kan köpas till PSA (rekommenderas för män över 40 år) TSH, T3, T4 (rekommenderas för kvinnor över 40 år)

För att boka tid

Du kan boka tid genom webbtidboken nedan för det första besöket eller ringa till Hagakliniken på 031-3802020 eller mejla på info@hagakliniken.se.

PRISLISTA

Hälsokontroll 2200 kr
Analyser som kan köpas till:
– T4, T3, TSH
– PSA
– Spirometri
– Synskärpa
– Hörseltest

BOKA TID ONLINE