Kardiologivård Region Halland

Vårdgaranti

Om du väntar på en bedömning eller operation och Region Hallnd som du tillhör inte har kunnat uppfylla kravet, att erbjuda dig vård inom 90 dagar (vårdgarantin), har du rätt att kräva vård på en annan klinik. Du kan då önska att få komma till Hagakliniken, till våra kardiologer och våran kardiologiklink i mitt i centrala Göteborg. Hagakliniken erbjuder specialistvård inom kardiologi och alla våra läkare och sjuksköterskor har specialistkompetens och lång erfarenhet.

Hagakliniken har ett vårdavtal för köförkortning med Region Halland gällande kardiologi. Det betyder du som väntat mer än 1 månad kan få din remiss skickad till Hagakliniken istället för snabbare behandling.

Du betalar ett besök som om det vore ett besök för specialistläkarbesök hos Region Halland, i dagsläget 300 kr. Frikort och högkostnadskort gäller.

Resan till Hagakliniken gäller som sjukresa och du kan få ersättning från Regionen. Läs mer här

Vi bedriver hjärtsjukvård på specialistnivå med modern utrustning. Målet är att vi ska kunna ta emot patienter med misstänkt hjärt- och kärlsjukdom för att utesluta eller bekräfta ett hjärtproblem.

En viktig del av vårt arbete är uppföljning och medicinjustering för patienter med känd hjärtsjukdom efter sjukhusvistelse.

Vi som arbetar här:

  • Ali Hajimirsadeghi, specialist inom internmedicin och kardiologi
  • Masoud Shafazand, specialist inom internmedicin och kardiologi
Pris landstingdriven vård

Vanlig patienttaxa (frikort gäller)