Fästingvaccin. TBE-virus.

Vem bör vaccinera sig?
I första hand om du är bosatt eller vistas i  områden där TBE smittade fästingar finns är det viktigt att vaccinera sig mot TBE. Men också om du är på genomresa i dessa områden eller planerar att besöka dem. Det räcker med ett enda bett från en smittad fästing för att få TBE och i dagsläget finns ingen medicin som botar det.

Hur många fall har vi haft?
Under 2018 rapporterades 385 fall och under 2019 359 fall (länk). Folkhälsovårdsmyndigheterna uppdaterar regelbundet kring vart nya fall upptäcks du kan själv gå in och hålla dig uppdaterad på deras sida.

Vilka är riskområdena?
Under 2018 samt 2019 har man sett att flest fall förekommer i Skåne, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro samt Östergötland. Du bör dock tänka på att fästingarna rör sig med vilda djur och kan snabbt förflyttas mellan områden.

Finns TBE utomlands?
Ja, TBE förekommer i de baltiska länderna, Ryssland, central Europa, Norge, Danmark fall har också hittats i Kanada. Vaccinet skyddar dock mot alla de stammar av TBE smitta som finns.

Hur tar man vaccinet?
Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser där dos 1 tas dag 0 och efter 1-3 månader ges dos 2, efter ytterliga 6-12 månader ges dos 3. Dos 4 ges efter ytterligare 3 år, sedan fylls vaccinet på med 5 års mellanrum. Om du är över 50 år skall du dock ta en extra grund-dos ges mellan dos 2 och 3.

Vem kan bli smittad?
Kan vem som helst bli smittad? Ja, alla som vistas utomhus där fästingar finns kan bli smittade. Det spelar ingen roll om du är gammal eller ung, därför rekommenderar vi vaccin till alla.

Pris

Vaccination mot TBE 350 kr