Digitala Hagakliniken

Dr Ali Hajimirsadeghi har möjlighet att träffa patienter över videosamtal eller meddelanden via din telefon, läsplatta och dator. Besöket sker helt privat, det vill säga att du själv betalar den vård vi erbjuder. Det gäller även provtagning, röntgen eller annan diagnostik.

Patienter kända hos Ali Hajimirsadeghi kan boka sig genom denna sida eller skicka epost till tidbokning@hagakliniken.se OBS. Vi har inte längre landstingsavtal.

När det kommer till patienter med tidigare känd hjärtbesvär eller besvär som kräver diagnostik med ultraljud/EKG bör du ta en kontakt per epost på tidbokning@hagakliniken.se innan tidsbokning.

Tider släpps varierande med korta förhåll.

Patientavgift kommer att tas på varje besök oavsett orsak. Betalning sker med Swish inför besöket, annars faktureras med Fortnox Finans i efterhand. 30 dagar netto. Avbokning eller ombokning senast 2 dagar före avtalat besök utgör inget betalningsansvar.

Tidigare journaler

Gamla journaler kan rekviseras på Regionsarkivet i Göteborg.

Labbremiss

Inför din årskontroll skall dina labbresultat vara klara. Du kan själv beställa provtagning via till exempel Werlabs, Blodkollen eller höra med vårdcentralen där du är listad. Vi kan givetvis hjälpa dig med en remiss mot kostnaden för de prover som är planerade att tas. Skicka epost till tidbokning@hagakliniken.se

Vi vill att du tagit provtagning minst 10 dagar innan för att säkerställa att alla resultat har inkommit inför läkarbesöket.

Ny patient

Vid ditt första besök, gör en vi grundläggande undersökning och planar för fortsatt utredning och behandling. För att underlätta utredningen är det önskvärt att du som patient skickar dina tidigare journaler, labbresultat och fyller på hälsodeklarationen.

Priser

TjänstPris
Ny patient2000 kr
Licensförskrivning2000 kr
Årskontroll1200 kr
Kort uppföljning efter årskontroll800 kr

Inför patientbesök

Postadress:

Hagakliniken
Box 30244
104 25 Stockholm

Hagakliniken är inte ansluten till landstinget och kan inte erbjuda vård med högkostnadsskydd eller frikort.