Fit to fly intyg

BEHÖVER DU TESTAS MOT COVID-19 FÖR RESA, KLICKA HÄR

Vissa flygbolag och länders ambassader kräver på ett hälsointyg som visar att du är frisk nog för att resa. Ett hälsointyg av medicinska skäl är kallad fit-to-fly intyg. Detta intyg är för att visa att du inte har några tecken eller symptom av infektioner eller annan smittsam sjukdom eller tecken som hindrar flygning. Vissa tecken och symptom kan vara till exempel hosta och feber. Besöket tar ungefär 20 minuter och du träffar en legitimerad läkare som undersöker och bedömer ditt hälsostatus. Vi utfärdar intyget samma dag på plats. Intyget skrivs på både engelska och svenska.
Glöm inte ta med dig passet och förbered din medicinlista.

Resernärer till Thailand – Vi är listade av Thaländska ambassaden att utfärda Fit-to-fly intyg.

Om ditt intyg kräver ett PCR för COVID-19. Behöver du ett coronatest. Klicka här för mer information

Fit to fly certificate

Some airlines and countries’ embassies require a health certificate that shows that you are healthy enough to travel. A health certificate for medical reasons is called a fit-to-fly certificate. This certificate is to show that you have no signs or symptoms of infections or other infectious diseases. Some signs and symptoms can be, for example, cough and fever. The visit takes about 20 minutes and you will meet a medical doctor who will examine and assess you. We issue the certificate the same-day on site. The certificate is written in both English and Swedish. Please contact vahid@hagakliniken.se for booking.

Welcome to us on Hagakliniken, Första Långgatan 16, 413 28 Gothenburg.

Travelers to Thailand – We are listed by the Royal Thai Embassy in Stockholm to perform the fit to fly health certificate.

Do not forget to bring your passport and prepare your medication list.

Do you need to have a PCR test for COVID-19, then you need to perform a coronatest. Click here for more information. 

Thai citizens 

Hagakliniken สามารถออกใบรับรองแพท์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (fit to fly) ให้กับคนไทยได้ ใบรับรองนี้สามารถนำมาใช้ในการขอใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทย. กรุณาติดต่อ vahid@hagakliniken.se เพื่อทำการจอง เขียนขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษ. ยินดีต้อนรับสู่เราในโกเธนเบิร์ก

 

Vahid Hajimirsadeghi, legitimerad läkare