Hjärtmottagning

Vi bedriver hjärtsjukvård på specialistnivå med modern utrustning. Målet är att vi ska kunna ta emot patienter med misstänkt hjärt- och kärlsjukdom för att utesluta eller bekräfta ett hjärtproblem.

En viktig del av vårt arbete är uppföljning och medicinjustering för patienter med känd hjärtsjukdom efter sjukhusvistelse.

Följande undersökningar utförs vid vår hjärtmottagning:

 • Vilo-EKG (elektrokardiografi)
  Ger uppfattning om den elektriska hjärtaktiviteten, hjärtrytmen och eventuella tidigare skador i hjärtat.
 • Arbets-EKG
  Ger information om bland annat cirkulationen i hjärtats kranskärl och störningar i hjärtrytmen.
 • Långtidsregistrering av EKG
  Ger uppfattning om hjärtrytm och EKG under en längre mätperiod.
 • Långtidsmätning av blodtryck
  Ger uppfattning om blodtrycket under en längre mätperiod.
 • Ultraljud (UCG) med doppler
  Hjärtat undersöks med ultraljud. Undersökningen ger information om hjärtkammarens och hjärtklaffarnas funktion och storlek
Pris privat vård

Nybesök 1500 kr
Receptförnyelse 300 kr
Frikort gäller ej

Pris landstingdriven vård

Vanlig patienttaxa (frikort gäller)

BOKA TID ONLINE

Landstingstaxa gäller ej i webtidboken