Hypotyreos

Du som har hashimoto, hypotyreos eller annan sköldkörtelsjukdom kan söka hjälp hos oss. Dr. Ali har arbetat på kliniken sedan 2006 och har god erfarenhet i problematiken med sköldkörtelssjukdomar.

HUR ARBETAR VI
Du får en individanpassad och heltäckande behandling över tid och årliga besök med vår läkare. Vi fokusera utredningen mot korrekt diagnos som grund till de bästa behandlingsalternativen och symtomlindring vid varje fall.
Målet är att du ska må så bra som möjligt med en hög livskvalitet.

Ta med dig alla prover som du redan har gjort, då undviker vi dubbelarbete. De prover som alltid är en bra grund är TSH, T3, T4, B12, ferritin, järn, blodstatus.
Vidare provtagning går att genomföra på vår klinik.

Vår läkare:

  • Ali Hajimirsadeghi, specialist inom internmedicin

För att söka tid behöver du fylla i formuläret till höger. För tillfället är väntetiden för nya patienter ca 9-12 månader.

PRIS PRIVAT VÅRD

Nybesök 2000 kr
Återbesök 1200 kr
Distansbesök 1200 kr
Receptförnyelse 300 kr