Psykolog i Göteborg

Psykologen tar emot patienter med aktuella problem som påverkar den psykiska hälsan. Det kan till exempel röra sig om:

  • depression/nedstämdhet
  • stress, livshanteringsfrågor, sömnsvårigheter
  • ångest, spännings- och smärttillstånd
  • krisreaktioner, t ex vid anhörigs sjukdom eller bortgång
  • relationsproblem

Det finns många olika inriktningar och modeller för hur man förklarar och behandlar psykiska besvär.

Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) och kognitiv psykoterapi (KPT) både som enskild och gruppterapi vid: depression, olika ångesttillstånd, psykoser, kriser och ätstörningar.

Vi som arbetar här:

  • Peter Stridh, psykolog

BOKA TID ONLINE

Pris privat vård

Kostaden per session är 1100 kr.