Vaccination mot hepatit A

Om hepatit A

Hepatit A är en inflammation i levern som orsakas av ett virus. Sjukdomen går vanligtvis över av sig själv, men du kan vara trött under många månader efteråt. Hepatit A smittar oftast genom mat och dryck. Du som har hepatit behöver följa vissa regler för att inte föra smittan vidare.

Symtom på hepatit A

De flesta som får hepatit A går igenom tre faser med olika symtom. Hur kraftiga symtomen blir kan variera mycket från person till person. Alla blir exempelvis inte gula i huden. En del får inga symtom alls.

Smittvägg 

Heptati A smittas oftast genom mat och dryck.

Vaccination

Vaqta

Vaqta är ett vaccin mot Heptatit A. Det behövs 2 doser av Vaqta med 6 månaders intervall. Vaqta kostar 400 kr per dos. Vaqta skyddar minst 30 år efter grundvaccinering.

Twinrix

Twinrix är ett vaccin mot Heptatit A och B. Det behövs 3 doser av Twinrix med 0, 1 och 6 månaders intervall. Man får en immunisering redan efter dos 2. Twinrix kostar 500 kr per dos. Twinrix skyddar minst 30 år efter grundvaccinering.

Pris

Vaqta 400 kr per dos
Twinrix 500 kr per dos