Vaccination mot hepatit B

Om hepatit B

Hepatit B är en inflammation i levern som orsakas av ett virus. Viruset smittar vid sexuell kontakt eller om du kommer i kontakt med smittat blod. De flesta som får hepatit B blir helt friska, men de kan ändå smitta andra under flera månader. Några har kvar sjukdomen hela livet. Det kallas kronisk hepatit B.

Du kan vaccinera dig mot hepatit B. Du kan vaccinera dig i förebyggande syfte eller inom ett dygn efter att du har kommit i kontakt med smitta.

Symtom på hepatit B

 

Smittvägg 

Hepatit B-viruset finns i blodet och i andra kroppsvätskor. Det är vanligt att hepatit B smittar vid sexuell kontakt, som vid vaginala samlag, anala samlag och vid munsex.

Även små mängder blod kan föra över smittan mellan människor. Det kan ske om du får blod på ett sår i huden, eller på slemhinnorna i ögat, munnen eller könsorganen. Hepatit B kan också smitta om flera personer använder eller sticker sig på samma spruta.

Vaccination

Engrix B

Engrix B är ett vaccin mot Heptatit B. Det behövs 3 doser av Engrix B med 0, 1 och 6 månaders intervall. Man får en immunisering redan efter dos 2. Engrix B kostar 320 kr per dos. Engrix B skyddar minst 30 år efter grundvaccinering.

Twinrix

Twinrix är ett vaccin mot Heptatit A och B. Det behövs 3 doser av Twinrix med 0, 1 och 6 månaders intervall. Man får en immunisering redan efter dos 2. Twinrix kostar 500 kr per dos. Twinrix skyddar minst 30 år efter grundvaccinering.

Pris

Engrix B 320 kr per dos
Twinrix 500 kr per dos