Vaccination mot stelkramp

Om stelkramp

Stelkramp är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige. Den orsakas av bakterier och gör att du får ihållande kramper i musklerna. Stelkramp är livshotande, men om du får tidig behandling blir du oftast återställd.

Stelkramp är en del i svenska vaccinationsprogrammets grundskydd.

Har du fyllt 30 år? Då kan du behöva fylla på grundskyddet. Alla, avsett ålder, bör ha ett grundskydd, mot polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund. Men immuniteten mot alla sjukdomar är inte livslång. Den som är vaccinerad enligt barnvaccinationsprogrammet har ett gott skydd mot difteri och stelkramp. I vuxen ålder rekommenderas en påfyllning 20 år efter senaste dosen.

Symtom

Stelkramp orsakas av bakterier. De bildar ett gift som kan göra att du blir känsligare för ljud och ljus. Du kan också få ihållande kramper i musklerna och svårt att andas. Kramperna börjar i ansiktet och halsen och sprider sig till armar och ben.

Vaccination

Boostrix

Boostrix är ett vaccin mot stelkramp, difiteri, kikhosta. Boostrix kostar 250 kr per dos. Boostrix skyddar 20 år efter grundvaccinering.

Boostrix Polio

Boostrix Polio är ett vaccin mot stelkramp, difiteri, kikhosta. Boostrix kostar 450 kr per dos.

Pris

Boostrix 250 kr per dos
Boostrix Polio 450 kr per dos